Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

ПретрагаДатум
идентификатор

Назив

Оглашавач

Детаљно

29.11.2018
1.1.133-865-420-2018
Флеш меморије-електронске компоненте ТРЗ
29.11.2018
1.2.6/18-862-371/2018
Услуга одржавања мерно испитне опреме, баждарење и верификација - Услуга периодичног прегледауређаја динамометара и мерних летви ТРЗ
29.11.2018
1.4.1-862-416/2018
Електрична главица ТРЗ
29.11.2018
1.1.18/2017-942-52/2018
Набавка р/д за рачунарска и биротехничка средства Ј-2
29.11.2018
1.2.19/17-235-246/2018
Услуга довођења у исправно стање м/в Honda Accord 2.0 Централна логистичка
28.11.2018
1.2.86-862-419/2018
Услуга прегледа и испитивања стабилног ПП система - Услуга техничких испитивања ТРЗ
28.11.2018
1.1.166-428-207/2018
Набавка пнеуматика 29. логистички батаљон
28.11.2018
1.1.84-230-26/2018
Материјал за редовно одржавање непокретности ВМЦ Нови Сад
28.11.2018
1.2.6-230-49/2018
Услуга одржавања мерноиспитне опреме - баждарење и верификација ВМЦ Нови Сад
28.11.2018
1.2.3.25 - 955 - 9252
услуге поправке и одржавања моторних возила у МО и ВС, Ознака из ОРН: 50110000 ВМА