Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

Централна стерилизација, стерилизатори, аутоклави

Датум уноса јавне набавке

18.11.2014

Идентификатор

ЈН 63/14

Оглашавач

Фонд СОВО

Предмет јавне набавке

Централна стерилизација, стерилизатори, аутоклави

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

-

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Конкурсна документација 18.11.2014
Није одређен Појашњења, измене и допуне конкурсне документације 18.11.2014
Није одређен Појашњења, измене и допуне конкурсне документације 18.11.2014
Није одређен Појашњења, измене и допуне конкурсне документације 18.11.2014
Није одређен Појашњења, измене и допуне конкурсне документације 18.11.2014
Није одређен Појашњења, измене и допуне конкурсне документације 18.11.2014
Није одређен Појашњења, измене и допуне конкурсне документације 18.11.2014
Није одређен Додатно појашњење КД 18.11.2014
Није одређен Додатно појашњење КД 18.11.2014
Није одређен Појашњења, измене и допуне конкурсне документације 18.11.2014
Није одређен Појашњења, измене и допуне конкурсне документације 18.11.2014
Није одређен Појашњења, измене и допуне конкурсне документације 18.11.2014
Није одређен Додатно појашњење КД 18.11.2014
Није одређен Додатно појашњење КД 18.11.2014
Није одређен Додатно појашњење КД 18.11.2014
Није одређен Додатно појашњење КД 18.11.2014
Није одређен Обавештење о обустави поступка за партије 7, 11 и 13 18.11.2014
Није одређен Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 18.11.2014
Није одређен Обавештење о закљученом уговору за партије 2, 3, 4, 5, 8, 9, и 14 18.11.2014
Није одређен Обавештење о закљученом уговору за партију 1 18.11.2014
Није одређен Обавештење о закљученом уговору за партију 12 18.11.2014
Није одређен Обавештење о закљученом уговору за партију 10 18.11.2014
Није одређен Обавештење о закљученом уговору за партију 6 18.11.2014