Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

Реагенси за електрофорезу и „PCR“

Датум уноса јавне набавке

20.11.2014

Идентификатор

96/14

Оглашавач

Фонд СОВО

Предмет јавне набавке

Реагенси за електрофорезу и „PCR“

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

-

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Конкурсна документација 20.11.2014
Није одређен Oдговор заинтересованом лицу 16.12.2014. 20.11.2014
Није одређен Одговор заинтересованом лицу 19.12.2014. 20.11.2014
Није одређен Одговор заинтересованом лицу 19.12.2014. 20.11.2014
Није одређен Одговор заинтересованом лицу 19.12.2014. 20.11.2014
Није одређен Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 19.12.2014. 20.11.2014
Није одређен Oдговор заинтересованом лицу 25.12.2014. 20.11.2014
Није одређен Измена и допуна конкурсне документације 25.12.2014. 20.11.2014
Није одређен Спецификација уз конкурсну документацију за ЈН 96/14 EXEL табела 20.11.2014
Није одређен Записник о отварању понуда 06.01.2015. године 20.11.2014
Није одређен Прилог уз записник - понуде 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о обустави поступка за партије 10, 15, 16 20.11.2014
Није одређен Обавештење о закљученом уговору - Biomedica MP 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору Promedia 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору Vivogen 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору RTC 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору HemtekLab 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору East Diagnostics 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору Labpro 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору Superlab 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору Alfatrade Enterprise 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору Remed 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору Superlab 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору "LabPro" 20.11.2014
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору "LabPro" 20.11.2014