Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

ЈН 11/14 Производи од хартије- компресе, врећице и омоти за стерилизацију за потребе ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш

Датум уноса јавне набавке

23.02.2015

Идентификатор

11/14

Оглашавач

Фонд СОВО

Предмет јавне набавке

ЈН 11/14 Производи од хартије- компресе, врећице и омоти за стерилизацију за потребе ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

-

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Koнкурсна документација 23.02.2015
Није одређен Спецификација уз конкурсну документацију за ЈН 11/14 23.02.2015
Није одређен Oдговор заинтересованом лицу 23.02.2015
Није одређен Измена и допуна конкурсне документације 23.02.2015
Није одређен Спецификација уз конкурсну документацију за ЈН 11/14 измена 1 23.02.2015
Није одређен Измена и допуна конкурсне документације 23.02.2015
Није одређен Oдговор заинтересованом лицу 23.02.2015
Није одређен Измена и допуна конкурсне документације 23.02.2015
Није одређен Спецификација уз конкурсну документацију за ЈН 11/14 измена 2 23.02.2015
Није одређен Oдговор заинтересованом лицу 23.02.2015
Није одређен Измена конкурсне документације 23.02.2015
Није одређен Спецификација уз конкурсну документацију за ЈН 11/14 измена 3 23.02.2015
Није одређен Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 23.02.2015
Није одређен Oдговор заинтересованом лицу 23.02.2015
Није одређен Измена и допуна конкурсне документације 23.02.2015
Није одређен Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 23.02.2015
Није одређен Записник о отварању понуда 23.02.2015
Није одређен Допуна записника о отварању понуда 23.02.2015
Није одређен Обавештење о обустави поступка јавне набавке 23.02.2015
Није одређен Обавештење о обустави поступка јавне набавке 23.02.2015
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору 23.02.2015
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору 23.02.2015
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору 23.02.2015
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору 23.02.2015