Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

Столови операциони са прикљичцима, 4 ком

Датум уноса јавне набавке

23.03.2015

Идентификатор

ЈН 62/14

Оглашавач

Фонд СОВО

Предмет јавне набавке

Столови операциони са прикљичцима, 4 ком

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

-

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Конкурсна документација 23.03.2015
Није одређен Измена конкурсне документације 23.03.2015
Није одређен Додатно појашњење КД 23.03.2015
Није одређен Појашњења и измене конкурсне документације 23.03.2015
Није одређен Oдговор заинтересованом лицу 23.03.2015
Није одређен Измена и појашњење конкурсне документације 23.03.2015
Није одређен Појашњење, доставља 23.03.2015
Није одређен Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права 23.03.2015
Није одређен Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 23.03.2015
Није одређен Обавештење о обустави поступка 23.03.2015