Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

Уређаји за потребе Клинике за анестезиологију

Датум уноса јавне набавке

03.06.2015

Идентификатор

ЈН 69/14

Оглашавач

Фонд СОВО

Предмет јавне набавке

Уређаји за потребе Клинике за анестезиологију

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

-

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Конкурсна документација 03.06.2015
Није одређен Појашњење/измена кд 03.06.2015
Није одређен Појашњење/измена/допуна кд 03.06.2015
Није одређен Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 03.06.2015
Није одређен Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 03.06.2015
Није одређен Измена/допуна конкурсне документације 03.06.2015
Није одређен Измена и појашњење конкурсне документације 03.06.2015
Није одређен Појашњења и измене конкурсне документације 03.06.2015
Није одређен Додатно појашњење КД 03.06.2015
Није одређен Додатно појашњење КД 03.06.2015
Није одређен Обавештење о обустави поступка за партију 2 03.06.2015
Није одређен Обавештење о закључењу уговора за партију 3 03.06.2015
Није одређен Обавештење о закљученом уговору за партију 6 03.06.2015
Није одређен Обавештење о закључено уговору за партију 1 03.06.2015