Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

ЈН 11/15 - Стоматолошки уређаји, за потребе ВМА, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш, ЦВмУ Београд и војне амбуланте у саставу Управе за логистику (Ј4) ГШ ВС

Датум уноса јавне набавке

13.07.2015

Идентификатор

ЈН 11/15

Оглашавач

Фонд СОВО

Предмет јавне набавке

ЈН 11/15 - Стоматолошки уређаји, за потребе ВМА, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш, ЦВмУ Београд и војне амбуланте у саставу Управе за логистику (Ј4) ГШ ВС

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

-

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Конкурсна документација 13.07.2015
Није одређен Допуна конкурсне документације 13.07.2015
Одлука Допуна конкурсне документације 13.07.2015
Није одређен Oдговор , доставља 13.07.2015
Није одређен Одговор, доставља 13.07.2015
Није одређен Измена /појашњење конкурсне документације 13.07.2015
Није одређен Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 13.07.2015
Није одређен Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 13.07.2015
Није одређен Обавештење о обустави поступка за партију 4 13.07.2015
Није одређен Обавештење о обустави поступка за партију 5 13.07.2015
Није одређен Обавештење о закљученом уговору за партију 3 13.07.2015
Није одређен Обавештење о закљученом уговору за партију 2 13.07.2015
Није одређен Обавештење о закљученом уговору за партију 6 13.07.2015
Није одређен Обавештење о закљученом уговору за партију 1 13.07.2015