Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

ЈН бр 34/15 Основне неорганске и органске хемикалије

Датум уноса јавне набавке

29.10.2015

Идентификатор

JN br 34/15 Основне неорганске и органске хемикалије

Оглашавач

Фонд СОВО

Предмет јавне набавке

ЈН бр 34/15 Основне неорганске и органске хемикалије

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

мр фарм Зорица Бабић-Динчић е-mail адреса: zorica.babic-dincic@mod.gov.rs Радно време наручиоца: 07:30-15:30 часова, осим суботом и недељом

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Конкурсна документација 29.10.2015
Није одређен Позив за подношење понуда 29.10.2015
Није одређен Појашњење конкурсне документације 29.10.2015
Није одређен Појаснјенје конкурсне документације 29.10.2015
Није одређен Појашњење конкурсне документације 29.10.2015
Није одређен Појашњење конкурсне документације 29.10.2015
Није одређен Одлука о додели уговора 29.10.2015
Није одређен Одлука о обустави поступка 29.10.2015
Није одређен Obavestenje o obustavi postupka nema ponude 29.10.2015
Није одређен Obavestenje o obustavi postupka 1 ponuda 29.10.2015
Није одређен Obavestenje o obustavi postupka 2 ponude 29.10.2015
Није одређен Obavestenje o obustavi postupka 3 ponude 29.10.2015
Није одређен Obavestenje o obustavi postupka 4 ponude 29.10.2015
Није одређен Obavestenje o obustavi postupka 5 ponuda 29.10.2015
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору 29.10.2015
Није одређен Обавешење о закљученом уговору 29.10.2015
Није одређен Обавешење о закљученом уговору 29.10.2015
Није одређен Обавештење о закљученом уговору 29.10.2015
Није одређен Обавешење о закљученом уговору 29.10.2015
Није одређен Обавешење о закљученом уговору 29.10.2015
Није одређен Обавешење о закљученом уговору 29.10.2015
Није одређен Обавешење о закљученом уговору 29.10.2015
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору 29.10.2015
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору 29.10.2015
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору 29.10.2015
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору 29.10.2015
Није одређен Одлука о измени уговора 29.10.2015
Није одређен Одлука о измени уговора 29.10.2015