Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

ЈН 66/2016 - Одевни предмети

Датум уноса јавне набавке

06.01.2017

Идентификатор

ЈН 66/2016

Оглашавач

Управа за снабдевање

Предмет јавне набавке

ЈН 66/2016 - Одевни предмети

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

Биљана Миловановић маст. менаџ.

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Позив Позив за подношење понуда ЈН бр.66/2016 06.01.2017
Није одређен Конкурсна документација ЈН бр. 66/2016 06.01.2017
Одговор Питања и одговори у вези ЈН 66/2016 19.01.2017
Није одређен Измена Конкурсне документације ЈН 66/2016 19.01.2017
Одговор Питања и одговори у вези ЈН 66/2016 03.02.2017
Није одређен Измена Конкурсне документације ЈН 66/2016 (2) 03.02.2017
Одговор Питања и одговори у вези ЈН 66/2016 08.02.2017
Одговор Питања и одговори у вези ЈН 66/2016 09.02.2017
Није одређен Измена конкурсне документације - Конкурсна документација измењена 2 ЈН бр. 66/2016 13.02.2017
Није одређен Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 13.02.2017
Одговор Питања и одговори у вези ЈН 66/2016 13.02.2017
Одговор Питања и одговори у вези ЈН 66/2016 13.02.2017
Одлука Одлука о додели оквирног споразума за Партију бр. 1, Партију бр.2, Партију бр.3. и Партију бр.4. ЈН 66/2016 20.03.2017
Није одређен Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1, 2, 3 и 4 у ЈН 66/2016 20.04.2017
Није одређен Обавештење о закљученом првом уговору за П3 24.05.2017
Није одређен Обавештење о закљученом првом уговору за П1 и П2 24.05.2017
Није одређен Обавештење о закљученом првом уговору за П4 25.05.2017