Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

ЈН 4-2017-ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕТХОДНИХ РАДОВА И ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА МОНТАЖНОГ ТИПА ЗА СМЕШТАЈ ХЕЛИКОПТЕРА И АВИОНА НА АЕРОДРОМУ „БАТАЈНИЦА” У БЕОГРАДУ

Датум уноса јавне набавке

26.05.2017

Идентификатор

1.2.12 - 891 - ЈН 4-2017

Оглашавач

Управа за инфраструктуру

Предмет јавне набавке

ЈН 4-2017-ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕТХОДНИХ РАДОВА И ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА МОНТАЖНОГ ТИПА ЗА СМЕШТАЈ ХЕЛИКОПТЕРА И АВИОНА НА АЕРОДРОМУ „БАТАЈНИЦА” У БЕОГРАДУ

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Услуга

Контакт

Лице за контакт је Смиљка Летица Јанковић, дипл.инж.грађ. (тел. 011/32-03-313).

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Позив Позив за подношење понуда 26.05.2017
Није одређен Конкурсна документација 26.05.2017
Одговор Појашњење конкурсне документације 21.06.2017
Одлука Oдлука о обустави 07.07.2017
Није одређен Обавештење о обустави поступка за Партију 1 18.07.2017
Није одређен Обавештење о продужењу рока за доношење Одлуке о додели уговора 24.07.2017
Одлука Одлука о додели уговора 04.08.2017
Није одређен Обавештење о закљученом уговору 24.08.2017