Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

ЈН 12/2017 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ (ЛАМЕЛА „Т1”) ОБЈЕКТА ВМА У БЕОГРАДУ ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ

Датум уноса јавне набавке

08.09.2017

Идентификатор

1.3.6-КШ 891-ЈН 12/2017

Оглашавач

Управа за инфраструктуру

Предмет јавне набавке

ЈН 12/2017 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА НА I ЕТАЖИ (ЛАМЕЛА „Т1”) ОБЈЕКТА ВМА У БЕОГРАДУ ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ

Врста поступка

Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива

Врста предмета

Радови

Контакт

Смиљка Летица Јанковић

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Позив Позив за подношење понуда 08.09.2017
Није одређен Конкурсна документација 08.09.2017
Одлука Одлука о обустави поступка 10.10.2017
Није одређен Обавештење о обустави поступка ЈН 23.10.2017