Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

еЛЕКТРОНСКИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

Датум уноса јавне набавке

14.11.2017

Идентификатор

1.1.20/17-942-44/2017

Оглашавач

Ј-2

Предмет јавне набавке

еЛЕКТРОНСКИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка

Јавне набавке мале вредности

Врста предмета

Добра

Контакт

Дамир Вукадиновић 011/3074-482

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Позив НАБАВКА ДОБАРА, електронски, лектромеханички и електротехнички материјал 14.11.2017