Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

канцеларијски и биротехнички материјал, ознака из ОРН: 30192000, 30194000, 30234000 и 19212000

Датум уноса јавне набавке

14.11.2017

Идентификатор

1.1.150 - 955 Ред. бр. 459/2017

Оглашавач

ВМА

Предмет јавне набавке

канцеларијски и биротехнички материјал, ознака из ОРН: 30192000, 30194000, 30234000 и 19212000

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

војни службеник Марко Секуловски,дипл.ек., тел +381 266 58 99, факс +381 11 266 39 63, е-адреса marko.sekulovski@vma.mod.gov.rs

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Конкурсна документација 14.11.2017
Није одређен Образац понуде 14.11.2017
Није одређен Позив за подношење понуда 14.11.2017