Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

Услуге припреме и организације музејских изложби – за за Партију 1 „Јунаци отаџбине погинули за време НАТО агресије током 1999. године“

Датум уноса јавне набавке

13.03.2018

Идентификатор

1.2.128.-926-1/2018 партија 1

Оглашавач

СЉР

Предмет јавне набавке

Услуге припреме и организације музејских изложби – за за Партију 1 „Јунаци отаџбине погинули за време НАТО агресије током 1999. године“

Врста поступка

Јавне набавке мале вредности

Врста предмета

Услуга

Контакт

Лице за контакт: кустос Наташа Томић виши кустос Љубица Дабић E-mail адреса vojnimuzej@mod.gov.rs телефон: 011-3343-441 ; 065/ 810 8237 и 064 160 5440 радним данима у времену од 10,00 до 14.00 часова; телефакс: 011-3344-915 ; радним данима у времену о

Остале информације

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство Војног музеја Београд, ул. Калемегдан бб, канцеларија 33, пристигла или лично предата до 09.45 часова дана 22.03. 2018. године. Јавно отварање понуда спровешће се по истеку рока за подношење понуда 22.03.2018. године у 10,00 на адреси наручиоца: Министарство одбране Сектор за људске ресурсе Управа за традицију, стандард и ветеране, Војни музеј, ул. Калемегдан бб, Београд, канцеларија број 18.

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Позив Позив за подношење понуда 13.03.2018
Није одређен Конкурсна документација 13.03.2018