Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

ЈН бр. 10/18- Зубарски и субспецијалистички инструменти и медицински потрошни материјал за стоматологију, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВБ Нови Сад и ЦАпСк-а

Датум уноса јавне набавке

16.05.2018

Идентификатор

10/18

Оглашавач

Фонд СОВО

Предмет јавне набавке

ЈН бр. 10/18- Зубарски и субспецијалистички инструменти и медицински потрошни материјал за стоматологију, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВБ Нови Сад и ЦАпСк-а

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

Љубица Драгутиновић

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Позив за подношење понуде 16.05.2018
Није одређен Конкурсна документација 16.05.2018
Није одређен Образац понуде са структуром цене у електронском облику 16.05.2018
Није одређен Одлука о додели уговора и обустави поступка јавне набавке 16.05.2018
Није одређен Обавештење о обустави поступка јавне набавке, није било понуде 16.05.2018
Није одређен Обавештење о обустави поступка јавне набавке, једна понуда 16.05.2018
Није одређен Обавештење о обустави поступка јавне набавке, две понуде 16.05.2018
Није одређен Обавештење о закљученом уговору "Bredent" д.о.о. Београд 16.05.2018
Није одређен Обавештење о закљученом уговору "Novodex" д.о.о. Београд 16.05.2018
Није одређен Обавештење о закљученом уговору "Laviefarm" д.о.о. Београд 16.05.2018
Није одређен Обавештење о закљученом уговору "Interdent" д.о.о. Београд 16.05.2018
Није одређен Обавештење о закљученом уговору "Vetmetal" д.о.о. Београд 16.05.2018
Није одређен Обавештење о закљученом уговору "Medipro International" д.о.о. Београд 16.05.2018