Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

Услуге припреме и организације музејских изложби – за Партију 7 - ”Музеолошко опремање бродског надграђа“

Датум уноса јавне набавке

28.12.2018

Идентификатор

1.2.128.-926-1/2018 партија 7

Оглашавач

СЉР

Предмет јавне набавке

Услуге припреме и организације музејских изложби – за Партију 7 - ”Музеолошко опремање бродског надграђа“

Врста поступка

Јавне набавке мале вредности

Врста предмета

Услуга

Контакт

капетан фрегате Срећко Анђелковић E-mail адреса vojnimuzej@mod.gov.rs телефон: 011-3343-441 ; 064 832 9385 радним данима у времену од 10,00 до 14.00 часова; телефакс: 011-3344-915 ; радним данима у времену од 10,00 до 14.00 часова.

Остале информације

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство Војног музеја Београд, ул. Калемегдан бб, канцеларија 33, пристигла или лично предата до 09.45 часова дана 10.01. 2019. године. Јавно отварање понуда спровешће се по истеку рока за подношење понуда 10.01.2019. године у 10,00 на адреси наручиоца: Министарство одбране Сектор за људске ресурсе Управа за традицију, стандард и ветеране, Војни музеј, ул. Калемегдан бб, Београд, канцеларија број 18.

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Позив Позив за подношење понуда 28.12.2018
Није одређен Конкурсна документација 28.12.2018