Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

ЈН бр. 23/19- Васкуларне протезе за партије број 29 и 32

Датум уноса јавне набавке

11.03.2020

Идентификатор

ЈН бр. 23/19-Васкуларне протезе за партије бр. 29 и 32

Оглашавач

Фонд СОВО

Предмет јавне набавке

ЈН бр. 23/19- Васкуларне протезе за партије број 29 и 32

Врста поступка

Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива

Врста предмета

Добра

Контакт

Јелена Секулић

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка јавне набавке, бр. 80-41 11.03.2020
Није одређен Обавештење о обустави поступка 80-42 11.03.2020
Није одређен Обавештење о закљученом оквирном споразуму, бр. 80-46 11.03.2020