Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

Лекови и медицинска средства за перитонеумску дијализу произвођача "Baxter" или еквивалент

Датум уноса јавне набавке

05.02.2013

Идентификатор

41/12

Оглашавач

Управа за набавке и продају

Предмет јавне набавке

Лекови и медицинска средства за перитонеумску дијализу произвођача "Baxter" или еквивалент

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

-

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Конкурсна документација 05.02.2013
Није одређен спецификација добара 05.02.2013
Није одређен Појашњење конкурсне документације 05.02.2013
Није одређен записник о отварању понуда 05.02.2013
Није одређен позив за преговарање 05.02.2013
Није одређен записник о отварању понуда - преговарање 05.02.2013
Није одређен записник о преговарању 05.02.2013